SMTP installationsuppgifter

SMTP Scan-to-Mail

Smidigare leveranser

Om Ni vill ha en egen avsändaradress för funktionen Scan-to-mail så måste Ni tillhandahålla SMTP-uppgifterna nedan.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
25 (standard öppen)
465 (standard SSL)
587 (standard TLS)
Annan port (ange nedan)